Presledki so dovoljeni; razen pike (.), vezaja (-) ali podčrtaja (_), ločila niso dovoljena.
Veljaven e-naslov. Sistem bo vso e-pošto pošiljal na ta naslov. E-naslov ni javno objavljen in bo uporabljen le ob ponastavitvi gesla, e-novicah in obveščanju.